BLOG

Gasunie schenkt nieuwe bank aan de wijk.

De Gasunie heeft een nieuwe bank aan de wijk geschonken. De bank is geplaatst op de kop van de groenstrook aan de Baliendijk tegen over Bangkok Take Away. Het stalen onderdeel van de bank heeft een bijzondere geschiedenis, het heeft meer dan 50 jaar lang deel uitgemaakt van een pijpleiding die delen van Brabant en […]

Werkzaamheden aan de water- en gasleidingen in de wijk.

Zoals velen van u niet zal zijn ontgaan wordt er in de wijk volop gewerkt aan de water- en gasleidingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma van Vulpen en zullen de komende tijd nog her en der voor overlast zorgen in de wijk. Hierbij moet u denken aan opgebroken stoepen en straten en compleet […]

Snelheids smiley’s opgehangen op Baliendijk

Naar aanleiding van klachten over te hard rijden in de wijk, die gemeld zijn tijdens de algemene leden vergadering van de BBVDoornbos. Heeft de gemeente Breda nu 2 smiley’s opgehangen ter hoogte van basisschool De LinieDoorn. Met de hiermee verzamelde gegevens zal de gemeente dan verder aan de slag gaan. Zodra hier meer over bekend is, […]

Het oude buurthuis van Doornbos verbouwd tot Fysiotherapiecentrum

Het oude buurthuis van Doornbos heeft na een lange periode van leegstand een nieuwe bestemming gekregen. Het is opgeknapt en omgebouwd tot fysiotherapiecentrum behorende tot de Doornbos Fysio Groep. Met de opening van dit nieuwe centrum is gelijktijdig hun locatie aan de Baliëndijk komen te vervallen, wat er in de leeg gekomen panden in de […]

Parkeeroverlast bij de voedselbank op vrijdag

Na klachten van wijkbewoners bij de BBV Doornbos over parkeeroverlast tijdens het uitreiken van de voedselpakketten is de BBV gaan praten met de voedselbank en de gemeente. Dit overleg heeft tot resultaat gehad, dat er afgelopen vrijdag op diverse garageboxen de onderstaande waarschuwing te lezen was. Het resultaat, geen parkeer overlast. Hopelijk blijft dit zo.

Illegaal doorsteken Doornboslaan-Koele Mei

Sinds de aanpassing van de Doornboslaan ter hoogte van Betting Banden, gebeurd het regelmatig, dat er auto’s via het fietspad en over het gras rijden richting de Koele Mei. De BBV Doornbos heeft hier over contact opgenomen met de gemeente. De gemeente is komen kijken en gaat, de op de onderstaande foto aangegeven maatregelen nemen.