Handige links en telefoonnummers

Links:


Wijkraad Doornbos-Linie


Apotheek doornbos


Huisartsenpost


gemeente Breda


afvalwijzer breda


Politie

De pagina van de wijkagent


Nextdoor


Buitenbeter app

Hier kunt u de Buiten Beter App downloaden.

Met deze App kunt direct meldingen doen aan de gemeente.

Hierbij moet u denken aan zwerfvuil, kapotte bestrating, kapotte straatverlichting enz.


Laurentius

Wonen breburg

 Allee wonen/ Alwel

Stienstra


Telefoonnummers:

Als elke seconde telt (Spoed) voor Politie, Brandweer, Ambulance: 112

Niet spoedeisend Politie, Brandweer en Ambulance: 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Buurtpreventie Breda: 076-5713532

Algemeen meldpunt gemeente Breda (Servicepunt) :  14076

Huisartsenpost Breda: 076 – 52 58 500

WonenBreburg: 0900-0209

AlleeWonen (Singelveste): 076-5232600

Stienstra: 045-5638300

Laurentius: 076-5644644