Wat doen wij?

Verbeteren woon- en leefklimaat

De vertegenwoordiging houdt zich bezig met alle zaken, die het woon- leefklimaat in de hele wijk aangaan. Dit zijn zaken die zowel de huiseigenaren, woninghuurders en in de wijk gevestigde ondernemers moeten aanspreken.
De vertegenwoordiging maakt zich sterk om de belangen van u als wijkbewoner zo goed mogelijk kunnen te behartigen.
Belangrijk is wel dat u eerst zelf actie dient te ondernemen. Mocht u daarna vastlopen, dan kunnen wij wellicht een bijdrage leveren.

Belangrijke aspecten

  1. Het milieu (o.a. huis- en zwerfvuil, schoonhouden van de wijk)
  2. De verkeersveiligheid
  3. De jeugd (o.a. jongerenoverlast, vandalisme, jeugdactiviteiten)
  4. Veiligheid in de wijk in zijn algemeenheid
  5. Overige bewonersbelangen die zich voor doen.

Hoe doen we dat?

De vertegenwoordiging onderhoudt hiervoor uitstekende contacten met de milieudienst, de groenvoorziening, de politie en zijn wijkagenten, verhuurders en niet in de laatste plaats de gemeentelijke instanties in Breda. Via de weg van de geleidelijkheid zijn inmiddels diverse problemen tot een bevredigende oplossing gebracht en zullen lopende zaken de volle aandacht behouden.