Bestuur

Het bestuur van de BBV-Doornbos bestaat uit vrijwilligers, die allen wonen in de wijk. Samen staan zij voor de belangen van alle bewoners.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende bewoners:

  1. Jan Oosterlee (voorzitter a.i.)
  2. Vacature secretaris
  3. Toon van der Galiƫn (penningmeester)
  4. Nico Richie
  5. Ronald Rijnbout
  6. Natasja Frijters

Het bestuur komt minimaal 8 keer per jaar bijeen om de situatie in de wijk te bespreken. Hierbij worden lopende zaken in de wijk besproken en indien nodig wordt hierbij een vertegenwoordiger van betrokken instanties (politie, gemeente e.d.) uitgenodigd.