Gasunie schenkt nieuwe bank aan de wijk.


De Gasunie heeft een nieuwe bank aan de wijk geschonken.

De bank is geplaatst op de kop van de groenstrook aan de Baliendijk tegen over Bangkok Take Away.

Het stalen onderdeel van de bank heeft een bijzondere geschiedenis, het heeft meer dan 50 jaar lang deel uitgemaakt van een pijpleiding die delen van Brabant en Limburg van aardgas heeft voor zien.

En om het nog bijzonderder te maken, zijn delen van deze pijpleiding nog gebruikt voor een leiding, die de geallieerden aan het einde van de Tweede Wereld oorlog van brandstof uit Engeland heeft voorzien.

2014-10-24 14.10.07 2014-10-24 14.09.39 2014-10-24 14.09.17 2014-10-24 14.09.07 2014-10-24 14.08.53