Nieuwsbrief Maart 2021


De Nieuws Brief van maart is uit.

In deze nieuwsbrief:

Onder andere informatie over de nieuwe omgevingsvisie/wet. Daarnaast de laatste stand van zaken over de wijkraad Doornbos-Linie. De laatste stand van zake over de renovatie van de Koele-Mei. Tevens stelt onze nieuwe wijkagente zich voor.

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief van maart te openen.

Nieuwsbrief maart 2021