Parkeeroverlast bij de voedselbank op vrijdag


parkeeroverlast1
Na klachten van wijkbewoners bij de BBV Doornbos over parkeeroverlast tijdens het uitreiken van de voedselpakketten is de BBV gaan praten met de voedselbank en de gemeente.

Dit overleg heeft tot resultaat gehad, dat er afgelopen vrijdag op diverse garageboxen de onderstaande waarschuwing te lezen was.
Het resultaat, geen parkeer overlast. Hopelijk blijft dit zo.