BLOG

Het oude buurthuis van Doornbos verbouwd tot Fysiotherapiecentrum

Het oude buurthuis van Doornbos heeft na een lange periode van leegstand een nieuwe bestemming gekregen. Het is opgeknapt en omgebouwd tot fysiotherapiecentrum behorende tot de Doornbos Fysio Groep. Met de opening van dit nieuwe centrum is gelijktijdig hun locatie aan de Baliëndijk komen te vervallen, wat er in de leeg gekomen panden in de […]

Parkeeroverlast bij de voedselbank op vrijdag

Na klachten van wijkbewoners bij de BBV Doornbos over parkeeroverlast tijdens het uitreiken van de voedselpakketten is de BBV gaan praten met de voedselbank en de gemeente. Dit overleg heeft tot resultaat gehad, dat er afgelopen vrijdag op diverse garageboxen de onderstaande waarschuwing te lezen was. Het resultaat, geen parkeer overlast. Hopelijk blijft dit zo.

Illegaal doorsteken Doornboslaan-Koele Mei

Sinds de aanpassing van de Doornboslaan ter hoogte van Betting Banden, gebeurd het regelmatig, dat er auto’s via het fietspad en over het gras rijden richting de Koele Mei. De BBV Doornbos heeft hier over contact opgenomen met de gemeente. De gemeente is komen kijken en gaat, de op de onderstaande foto aangegeven maatregelen nemen.