Stadsmarinier wat is dat? De Stadsmarinier van onze wijk geeft tekst en uitleg.


Onderstaand schrijven hebben wij mogen ontvangen van de Stadsmarinier van onze wijk Henk Smit.

 

De Stadsmarinier in Breda

Het vorige gemeentebestuur van Breda heeft in april 2010 besloten dat er 5 stadsmariniers moeten komen om de veiligheid in Breda verder te verbeteren. Het in 2014 aangetreden college vond dat er goed werk is gedaan in de eerste vier jaar, en besloot dat de stadsmariniers door moeten gaan.

Breda is in vijf gebieden verdeeld. Deze indeling loopt gelijk met de indeling van de politie. De wijk Doornbos valt in het politiecluster Noordoost van het team Markdal. Noordoost bestaat uit de buurten Doornbos, Linie, Geeren-Noord en Geeren-Zuid, Biesdonk, Wisselaar, en het dorp Teteringen. Het politiebureau staat aan het Chasséveld.

De stadsmarinier levert met raad en daad een bijdrage aan het vergroten van de veiligheid en daarmee de leefbaarheid. Vanuit de gemeente ben ik coördinator op dit terrein, en kan van andere gemeentelijke diensten inzet vragen waar nodig.  Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de politie, welzijnsinstellingen en woningbouwcorporaties. En natuurlijk niet te vergeten: de contacten met de inwoners van de wijken en dorpen. Via wijk- en dorpsraden hoor ik wat er speelt en werk ik mee om preventief problemen vòòr te zijn of om, als overlast zich toch voordoet, op te lossen. Dus juist die laatst genoemde contacten, met de bewoners, zijn heel belangrijk voor wijk én stadsmarinier om resultaat te behalen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld het actief tegengaan van jongerenoverlast en het opzetten van buurtpreventie. De stadsmarinier is voorzitter van een Uitvoeringsoverleg. In dit overleg wordt, heel praktisch, alle overlast besproken met iedereen die hier iets aan kan doen én er worden maatregelen afgesproken. Ook wordt teruggekeken om te beoordelen of de geleverde inzet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Buurtpreventie, het andere voorbeeld, draait al in een aantal wijken en buurten, en de resultaten zijn erg bemoedigend. De stadsmarinier begeleidt buurtpreventie vanuit de Gemeente Breda. Ook in Doornbos draait Buurtpreventie. We komen elke twee of drie maanden bij elkaar, op dezelfde avond als het Wijkveiligheidsoverleg.

Op de site van Buurtpreventie staan veel tips over het beveiligen van uw huis. Kijk even op www.buurtpreventiebreda.nl voor adviezen en maak een gratis afspraak met het inbraakpreventieteam voor advies aan huis. Zij worden door ons betaald, en komen kosteloos bij uw woning kijken om te zien of er dingen te verbeteren zijn.

Ik hoop zo heel in het kort iets meer duidelijk te hebben gemaakt over de functie van stadsmarinier.

Mocht u problemen, vragen of opmerkingen hebben die iets te maken hebben met de gemeente, bel dan in eerste instantie met het meldpunt: 14076. Achter dit nummer zit een complete organisatie om uw melding of vraag zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden en te behandelen.

Heeft u iets wat bij de politie thuishoort maar niet acuut is, bel dan 0900-8844.

En in geval van nood natuurlijk altijd: 112.

Mochten er andere zaken spelen, of loopt het contact niet goed, neem dan contact op met mij. Dat gaat het meest handig via de mail: hc.smit@breda.nl

Ik probeer dan zo snel mogelijk te reageren.

 

Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens,

Henk Smit

Stadsmarinier Breda Noordoost