BLOG

Wijkschouw november 2016

In november 2016 heeft de BBVDoornbos een rondgang (schouw) door de wijk gehouden, samen met vertegenwoordigers van de gemeente, dit naar aanleiding van de brief van de BBVDoornbos naar de gemeente over de verpaupering van de wijk. Hierbij zijn diverse punten naar voren gekomen, die door de BBVDoornbos aan de gemeente gemeld zijn. Een verslag […]

De gemeente reageert op brief die door de BBV-Doornbos gestuurd is aan het college van burgemeester en wethouders.

        De gemeente heeft middels een brief gereageerd op de brief die de BBV-Doornbos gestuurd had naar het college van burgemeester en wethouders, om aandacht te vragen voor het onderhoud van de wijk. Een samenvatting van deze brief kunt u lezen door op onderstaande link te klikken Antwoord van de gemeente op onze […]

Belangrijk nieuws over de BBV-Doornbos

        Beste bewoners van Doornbos, geachte relaties, Graag willen wij u per brief informeren, over een aantal belangrijke zaken die op het moment aan de orde zijn bij de BBV-Doornbos. Door op deze link te klikken kunt u de brief bekijken Met vriendlijke groet, De BBV-Doornbos

Update: plaatsing Containerwoningen in Breda

Inmiddels heeft de BBV Doornbos een reactie ontvangen van wethouder van Lunteren. De wethouder heeft in de pers aan willen geven dat de gemeente op zoek is naar vernieuwende oplossingen voor het huidige huisvestingsprobleem binnen de gemeente. Daarbij heeft hij het plaatsen van containerwoningen, en de mogelijk geschikte plaatsen hiervoor, slechts als voorbeeld gebruikt. Er […]