Resultaten snelheidsmetingen (smileys) op de Baliëndijk geven aanleiding tot een vervolgactie.


De resultaten van de metingen (smileys) op de Baliëndijk geven voor de gemeente aanleiding tot een vervolgactie. De gemiddelde snelheid gemeten was ca. 40 km/u maar dat is, gezien de inrichting van de weg, niet verrassend.

Een tiental metingen gaf een snelheid van meer dan 100 km/u en bijna driehonderd meer dan 70 km/u, 15% van de auto’s ging harder dan 50 km/u.

Voorgesteld wordt nu om snelheidsremmende maatregelen te nemen en dit ook duidelijker aan te geven (attentie). Hierbij moet rekening worden gehouden met een schaduw busroute, calamiteitendiensten en natuurlijk de kosten.

E.e.a. is uitgewerkt in een voorstel, waarbij o.a. de belijning/markering wordt aangepast en ook het parkeren wordt geformaliseerd. Hierdoor treedt een ‘visuele’ versmalling op. Verder zal het 30 km bord aan de Doornboslaan zijde worden verplaatst naar het begin van de straat.

Het plan is dat dit in het voorjaar gerealiseerd gaat worden (maart/april). Hierna wordt een nieuwe meting georganiseerd (zelfde periode als vorig jaar april-juni).

De ervaring van de deskundigen is dat, met dit soort maatregelen, de gemiddelde snelheid zal afnemen. Maar we moeten niet verwachten dat die onder de 30 km/u komt.

Algemeen moet worden gezegd dat, welke maatregelen je ook neemt, er zullen altijd verkeershufters blijven die zich nergens iets van aantrekken. Uitschieters zullen er altijd blijven.