Nieuwe manier van afval scheiden en ophalen door de gemeente Breda


De gemeente Breda gaat de manier van afval ophalen binnen de gemeente drastisch veranderen.

De gemeente stuurt hierover haar bewoners een brief met informatie. Echter is nu al gebleken, dat deze brief niet bij alle bewoners is aangekomen.

Daarom hebben wij de brief online gezet, u kunt de brief bekijken door op de onderstaande link te klikken.

Brief afval scheiden gemeente Breda

Uit de brief blijkt dat we als bewoners straks 3 containers krijgen, 1 voor papier, 1 voor plastic en 1 voor GFT afval. Het restafval zal voortaan, in ondergronds afvalcontainers moeten worden aangeboden. De plaats waar de ondergrondse containers komen te staan die voor u belangrijk zijn, is door de gemeente als bijlage bij de verstuurde brief gedaan. Omdat echter niet iedereen die heeft ontvangen hebben wij op de onderstaande link een gemeenteblad geplaatst met hierop een overzicht van alle te plaatsen ondergrondse afvalcontainers. U moet hier zelf even zoeken waar de dichts bijzijnde bij u geplaatst wordt ( op het kaartje of in de lijst).

Hierin wordt ook beschreven, waar u bezwaar kunt maken, als u het niet eens bent met de plaats waar de container gaat komen.

gemeenteblad met overzicht plaatsing restafval containers

Over het hele afval gebeuren, organiseert de gemeente een informatie bijeenkomst op donderdag 6 april 2017 van 16:00 tot 20:00 in het Belcrumhuis (Pastoor Pottersplein 12 4815 BC Breda). U kunt hier tussen de vermelde tijden gewoon binnen lopen voor informatie.