Plaatsing Containerwoningen in Breda


Kortgeleden hebben wij uit de pers moeten vernemen dat de gemeente Breda van plan is om op diverse plaatsen binnen de gemeente containerwoningen te plaatsen die huisvesting moeten gaan bieden aan asielzoekers met verblijfsvergunning, arbeidsmigranten, studenten en andere urgente gevallen.

Een van de locaties die wordt genoemd is een braakliggend terrein aan de Frankenthalerstraat in de wijk Doornbos.

De BBV Doornbos wil, alvorens hierover een standpunt in te nemen, een nadere toelichting betreffende deze plannen en heeft hierom verzocht middels een brief aan de verantwoordelijke wethouder.

In deze brief wordt om meer toelichting gevraagd betreffende de plannen en de termijn waarop deze eventueel gerealiseerd zullen worden.
Ook hebben wij aangegeven graag in een vroeg stadium bij de discussie betrokken te worden om de belangen van de bewoners van Doornbos optimaal te kunnen vertegenwoordigen.

Onderstaande foto’s geven weer hoe de containerwoning er uitziet. U kunt hem ook bewonderen op  de Chassé Promenade, tussen het Holland Casino en de StadsGalerij.

Wordt vervolgd..

container woning one-in-breda