Nieuwsbrief December 2020


De Nieuws Brief van december is uit.

In deze nieuwsbrief:

Onder andere informatie over de nieuwe omgevingsvisie/wet. Daarnaast een artikel over de laatste stand van zaken over de wijkraad Doornbos-Linie in oprichting. En de laatste stand van zake over de renovatie van de Koele-Mei. Ook wordt PlanBreda onder uw aandacht gebracht.

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief van december te openen.

201222 Nieuwsbrief december 1