25 Jaar Bewoners Belangen Vereniging Doornbos


Het is dit jaar alweer 25 jaar geleden, dat de Bewoners Belangen Vereniging Doornbos (BBV Doornbos) is opgericht.

Dit wilde we toch niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan en daarom heeft ieder lid, bij de uitnodiging voor de algemene leden vergadering van 17 juni aanstaande een kleine attentie ontvangen.

25 jaar BBV Doornbos

25 jaar BBV Doornbos